Požičovňa

Požičovňa a servis

Naša prevádzka (požičovňa lyží a servis), ktorá sa nachádza v hoteli Patria**** na Štrbskom Plese, pracuje momentálne v obmedzenom režime. Pri vybavovaní objednávok sa riadime aktuálne platnými nariadeniami a obmedzeniami, ktoré nájdete na konci stránky.

Objednajte si servis

Ak Vaše lyže momentálne intenzívne používate, alebo kvôli zavretým strediskám stoja v kúte, dajte si ich k nám zoservisovať a my Vám ich dáme do laty. Okrem lyží zoservisujeme aj Vašu skialpinistickú výbavu. Vyberte si v našom servisovom eshope niektorý zo servisných úkonov, dohodnite si deň odovzdania a prevzatia. Vašu výstroj môžete odovzdať v našej prevádzke na Štrbskom Plese.

Ak si ale neviete rady, kontaktujte nás emailom (info@parkskischool.sk) alebo telefonicky (+421 948 775 505)

V prípade objednávky servisu „požičať od“ označuje dátum odovzdania výstroje Vami a „požičať do“, požadovaný termín prebratia servisovaného výstroja. Požadovaný termín prebratia Vám naši pracovníci potvrdia až pri odovzdaní výstroja na servis.

Poradie servisovania výstroje je závislé na poradí jej odovzdania. V prípade výberu štandardného vybavenia je trvanie servisu závislé od vyťaženia servisu. Ak chcete mať Vašu výstroj hotovú na 100% do 24 hodín, vyberte si za 100% príplatok expresné vybavenie servisu.

Servis lyží

Zjazdových, skialpových a bežeckých

Servis skialpinistickej výstroje

Vyberte si a rezervujte vybavenie

Požičovňa Vám ponúkne vhodnú výstroj na každú športovú činnosť, ktorú si ale musíte objednať vopred online alebo telefonicky. Objednanú výstroj si následne vyzdvihnete v dohodnutom čase a termíne v našej prevádzke.

Ak si ale neviete rady, kontaktujte nás emailom (info@parkskischool.sk) alebo telefonicky (+421 948 775 505)

Kde si môžete vybavenie vyzdvihnúť?

Kde môžete odovzdať vybavenie na servis?

V prípade, že prevádzka nedostane rezerváciu deň vopred, tak bude nasledujúci deň zatvorená.  

Požičovňa a servis

Otváracie hodiny
Pondelok – Nedeľa
8:00 – 16:00

(pre prevzatie tovaru)

Park Ski School
Hotel Patria ****
Štrbské Pleso 33
Štrbské Pleso
059 85 Štrba

+421 948 775 505

info@parkskischool.sk

UPOZORNENIE:

Vybavenie objednávky a prevzatie objednaného tovaru musí byť v súlade s aktuálne platnými protiepidemiologickými opatreniami. Vybavenie objednávky JE PODMIENENÉ PREUKÁZANÍM SA NEGATÍVNYM TESTOM NA COVID-19, PODĽA AKTUÁLNYCH COVID OPATRENÍ.

Vybavenie objednávky podľa platnej vyhlášky: požičiavanie lyžiarskeho vybavenia zabezpečiť v súlade s požiadavkami uvedenými v § 1 ods. 2 písm. h) výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 4, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,

a § 2 ods. 4 Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) a y) zákona sa všetkým osobám vydávajúcim tovar zakúpený na diaľku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia: a) zabezpečiť, aby osoby čakajúce na vydanie tovaru boli rozmiestnené v rade pri dodržaní vzdialenosti aspoň 2 metre medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, b) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, c) v prípade vydávania tovaru vo vnútorných priestoroch prevádzky zabezpečiť: 1. aby v miestnosti, kde sa tovar vydáva bol naraz iba jeden zákazník, 2. pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 3. vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch dezinfekčnými prostriedkami s virucídnym účinkom.

Podľa §1 ods. 2 vyhlášky 47 zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje okrem iného na:

b) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
d) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
e) osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
f) osoby nad 65 rokov veku,
g) dieťa do desiatich rokov veku,
h) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

čiastka 19/2021, vyhlášky č. 45 a č. 47 ÚVZ SR.

Informácie o eshope požičovne a servisu

Prevádzkovateľ

Názov: Peter Tomko
Sídlo: 1. mája 516/11, 059 38 Štrba

IČO: 51922070
DIČ: 1084837732

Právna forma: SZČO
Zápisaný: OÚ Poprad, číslo ŽR: 740-35161

Email: info@parkskischool.sk
Tel: 0948 775 505

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru

Tel: 051/772 15 97
Fax: 051/772 15 96

Záväzné právne dokumenty:

Reklamačný poriadok servis

Reklamačný poriadok požičovňa

Reklamačný formulár

Všeobecné obchodné podmienky – Požičovňa a servis