Formy výučby

Formy výučby

Výučba lyžovania a snowboardingu sa rozdeľuje na privátnu a skupinovú formu.

Privátna lekcia

Jej obsahom je individuálny prístup inštruktora ku klientovi v rôznych vekových kategóriach. Privátne lekcie doporučujeme zvlášť pre začiatočníkov, ktorí vyžadujú individuálny  prístup, kvalitné zvládnutie základov výuky a rýchle napredovanie.

Privátna lekcia je určená pre 1-3 dospelé osoby. Podmienkou je ale približne rovnaký stupeň schopností.

Pre deti začiatočníkov doporučujeme privátnu lekciu s max. počtom 2. Nakoľko deťom je potrebné pomáhať pri nastupovaní na vleky, prípadne lanovky.

Privátnu  formu výuky môžeme kvalitne a efektívne využiť aj v prípade skúsených lyžiarov a snowboardistov, ktorý sa chcú zamerať na zlepšenie techniky a výuku chcú využiť na 100% intenzívne iba pre seba.

Naše lekcie začíname súčasne so spustením prevádzky  lanoviek a vlekov v stredisku, čiže od 8.30 každý deň, a učíme až do  ukončenia prevádzky- 15.30 hodiny ( prípadne do16.00- podľa prevádzkovej doby v stredisku).

Skupinová lekcia

Skupinové lekcie sú zložené minimálne zo 4 osôb. Maximálny počet 8 ľudí ( väčší počet závisí od dohody – v prípade, ak sa jedná o skupinu, ktorá sa pozná). Výhodou je, ak sú osoby  približne na rovnakej vekovej úrovni, fyzickej kondícií a pohybovej kultúry. Skupinovú lekciu vedie jeden inštruktor. Pokiaľ je skupín viacej, je možné podľa výkonnosti presúvať ľudí. Výhodou skupinovej lekcie je nižšia cena na osobu. Túto formu výučby využívajú najmä organizované skupiny. Tempo výučby je prispôsobované schopnostiam najslabších členov skupiny.

Skupinové lekcie otvárame každý deň, vždy v pevne stanovený čas o 09:30 hod. a 12:30 hod. Dĺžka skupinovej lekcie sú  2 hodiny.

Vyučujeme v jazykoch: slovensky, česky, poľsky, rusky, španielsky, anglicky a nemecky.